Stålkonstruktioner inom infrastruktur

Trygga stålkonstruktioner inom infrastruktur

Varför ska man välja konstruktioner i stål? Stål är ett användbart och mycket hållfast material som har lång livslängd. På grund av den höga hållfastheten kan stålprodukter ofta återvinnas i flera led, vilket sparar på jordens resurser. Konstruktionsstål används främst i bärande konstruktioner som exempelvis balkar och pelare. Stål består till största delen av järn men även en rad andra ämnen som ger stålet olika egenskaper. En stor fördel med stålkonstruktion är att det är möjligt att bygga på eller om över tid, vid exempelvis ökad belastning. Inom infrastruktur tillverkar och monterar vi bland annat brobalkar, skyddsräcken och bärande stålkonstruktioner. I vår moderna och stora verkstadshall kan vi tillverka stålkonstruktioner i moduler för att sen montera på plats. Våra medarbetare har lång erfarenhet av stålkonstruktioner inom infrastrukturprojekt och konstruerar och monterar stålkonstruktioner fackmannamässigt.