Brounderhåll

Brounderhåll

Vi kan brounderhåll! Slitage på brokonstruktioner är oundvikligt och olika typer av broar har olika problematik. Både stål- och betongkonstruktioner tärs av vatten, smuts och vägunderhåll som exempelvis saltning. Påkörningsskador kan försvaga de ingående brodelarna och vägbanan utsätts för extra slitage under vinterhalvåret när många använder dubbdäck. För att en bro ska ha en så lång livslängd som möjligt behövs kontinuerligt underhåll. Vi på WIAB kan bistå med underhåll genom hela kedjan, från inspektion till åtgärd. Vi kan bland annat utföra: