Fundament för vindkraft

Trygga fundament för vindkraft

För att ett vindkraftverk ska stå stadigt krävs kraftiga fundament som håller turbinen på plats. De vanligaste fundamenten för landbaserade vindkraftverk är bergfundament och gravitationsfundament. Det som avgör vilket fundament som bör användas är främst markförhållandena i området där vindkraftverket ska uppföras. Om det finns berggrund på uppförandeplatsen gjuts ett bergfundament på plats, medan gravitationsfundament kräver att man gräver ur och skapar en motvikt till vindkraftverket för att hålla det på plats. En ansenlig mängd stål gjuts sedan in i fundamentet och fungerar som infästning för vindkraftverket.

Vi kan utföra grundarbete, formning och gjutning samt spännarmering av fundamenten för ert vindkraftsprojekt. Vi på WIAB är experter på stålkonstruktioner och betongarbeten och hjälper er genom hela processen. Kontakta oss så berättar vi mer!