Information

Vi är ett ungt tjänsteföretag med erfaren personal och nyckelpersoner som är medvetna och insatta i branschen. Med ett starkt nätverk och lösningsorienterad personal så sätter vi kundens intressen först och jobbar med långsiktighet.

Personer

Peter Brunzell

Peter Brunzell

Marknad/Projektledning

070-397 51 22
peter.brunzell@wiab.se

Rolf Nilsson

VD

070-636 83 40

Åsa Olsson

Administration

076-798 41 01
asa.olsson@wiab.se

Tony Kvick

Tony Kvick

Arbetsledning

076-798 41 14
tony.kvick@wiab.se

Johan Rangedal

Arbetsledning

076-798 41 11
johan.rangedal@wiab.se

Sten Owe Andersson

Sten Owe Andersson

Teknik/Projektledning